บุคลากรbukhlakr.html
ข้อมูลโรงเรียนkhxmul_rongreiyn.html
 

                                                    

 1. Bullet  รายงานการศึกษาค้นคว้าการ

      จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

      นางนิตยา   คำตา                                             

                                               

                                                                                              NEW   วันแม่แห่งชาติ 2557

         เข้าค่ายลูกเสือ(ระดับประถมศึกษา กลุ่ม วังใต้ทรายคำ)

         เข้าค่ายลูกเสือ(ระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวังทองวิทยา)

         นักเรียนทัศนศึกษา/๒๕๕๖

          กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
         
         กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ( 5 ธันวาคม 2556 )
           
          กีฬานักเรียนอำเภอวังเหนือ
           
 wan_m_57.htmlkhea_khay_luk_seux_2.htmlkhea_khay_luk_seux.htmlthasnsuksa2556.htmlwan_dek.htmlwan_phx.htmlkila_nakreiyn.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6